Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb

HARPAG s.r.o. již řadu let úspěšně spolupracuje s oborovými sdruženími lékařů v oblasti pojištění rizik soukromých ambulantních zdravotnických zařízení. Výsledkem je unikátní řada pojistných produktů, které jsou vytvořeny přímo pro členy jednotlivých oborových sdružení. Tato pojištění průběžně velmi důsledně sledují změny v legislativě, a navíc také jsou na našem trhu ojedinělá, a to jak cenou, tak i rozsahem pojistného krytí. Pro další informace ohledně Vašeho oboru prosím klikněte na příslušnou specializaci.