Pojištění podnikatelů

Rozumíme specifickým požadavkům klientů z různých oborů podnikání. Naším hlavním cílem je poskytovat klientům vysoce kvalitní řešení jejich pojistných potřeb.

Služby:

 • Audit pojištění
 • Návrhy pojistných programů včetně výběrového řízení na pojišťovnu
 • Řízení rizik (Risk management)
 • Zprostředkovávání mezinárodních služeb
 • Audit pojištění dodavatelů a odběratelů
 • Zaměstnanecké programy
 • Monitoring vývoje pojistného trhu
 • Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme produktovou nabídku všech pojišťoven

PRODUKTY:

Pojištění majetku
 • živelní pojištění – („All risk“, „vyjmenovaná rizika“)
 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • pojištění skla
 • pojištění lodí
 • pojištění veletrhů a výstav
Pojištění přerušení provozu
 • pojištění požárního přerušení provozu
 • pojištění přerušení provozu z důvodu výpadku veřejných služeb
 • pojištění přerušení provozu v případě škody u dodavatelů nebo odběratelů
Pojištění odpovědnosti
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění profesní odpovědnosti za škodu
 • pojištění vlastnického práva k nemovitosti
Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
Pojištění technických rizik
 • pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění elektronických zařízení
 • strojní a elektronické přerušení provozu
Stavebně-montážní pojištění
Pojištění přepravy
 • pojištění přepravy zásilek
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • pojištění odpovědnosti zasílatele
Pojištění vozidel
 • havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus)
 • povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
 • pojištění čelního skla / skel vozidla
 • pojištění přepravovaných zavazadel
 • úrazové pojištění přepravovaných osob
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění ztráty hodnoty vozidlaPojištění pohledávek
Pojištění bondů
Pojištění životního prostředí a kontaminace
 • pojištění životního prostředí
 • pojištění kontaminace
 • pojištění stažení výrobku
Pojištění software a e-business
Pojištění zpronevěry
Pojištění únosu
Pojištění terorismu
Pojištění hospodářských rizik
 • pojištění lesů pro případ požáru a vichřice
 • pojištění plodin
 • pojištění hospodářských zvířat
Pojištění letadel
Pojištění záruk za spotřební daň
 • pojištění záruky (kauce)
Pojištění celního dluhu
 • pojištění ručitele celních dluhů
Pojištění zaměstnanců a soukromých osob
 • životní pojištění
 • úrazové pojištění
 • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • penzijní připojištění
 • cestovní pojištění
 • pojištění majetku a odpovědnosti občanů