Pojištění podnikatelů

Rozumíme specifickým požadavkům klientů z různých oborů podnikání. Naším hlavním cílem je poskytovat klientům vysoce kvalitní řešení jejich pojistných potřeb.

Služby:

 • Audit stávajícího pojištění
 • Návrhy pojistných programů včetně výběrového řízení na pojišťovnu
 • Řízení rizik (Risk management)
 • Audit pojištění dodavatelů a odběratelů
 • Zaměstnanecké programy
 • Monitoring vývoje pojistného trhu
 • Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme produktovou nabídku všech pojišťoven

PRODUKTY:

Pojištění majetku
 • živelní pojištění – („All risk“ nebo „vyjmenovaná rizika“)
 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • pojištění skla
 • stavební a montážní pojištění
 • pojištění lodí, letadel, dronů (odpovědnost z provozu i kasko)
Pojištění přerušení provozu
 • ušlý zisk a stálé provozní náklady
 • náklady na opatření na zkrácení doby přerušení provozu
 • náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků
Pojištění odpovědnosti
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění profesní odpovědnosti za škodu
 • pojištění vlastnického práva k nemovitosti
 • pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
Pojištění vozidel
 • havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)pojištění čelního skla / skel vozidla
 • připojištění skel vozidla, zavazadel
 • připojištění úrazu přepravovaných osob
 • připojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • připojištění asistenčních služeb
 • pojištění ochrany pořizovací ceny vozidla - GAP
 • pojištění činnosti vozidla jako pracovního strojePojištění technických rizik
 • pojištění strojů, strojních zařízení a elektronických zařízení
Pojištění finančních rizik
 • pojištění zpronevěry, pohledávek, smluvních záruk (bondů)
 • pojištění ručitele celních dluhů
Pojištění přepravy
 • pojištění přepravy zásilek
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce a odpovědnosti zasílatele
Zemědělské pojištění
 • pojištění plodin, lesů a hospodářských zvířat
Ostatní pojištění
 • pojištění kybernetických rizik
 • pojištění životního prostředí a kontaminace
 • cestovní pojištění skupinové/firemní
 • pojištění terorismu, únosu
 • pojištění veletrhů a výstav
 • pojištění nekonání akce
 • pojištění úpadku cestovní kanceláře a agentury práce
 • pojištění filmových a televizních produkcí
Pojištění zaměstnanců a soukromých osob
 • životní pojištění, penzijní připojištění
 • úrazové a nemocenské pojištění manažerů
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli