Pojištění a finance soukromých osob

Pojištění a optimalizace osobních financí s pomocí našich pojišťovacích a finančních poradců jsou způsobem, jak nakládat s osobními financemi bezpečně, účelně a efektivně.

Využití služeb finančních poradců HARPAGu má následující výhody:
 • objektivní přístup, nezávislost na jakékoliv finanční skupině/li>
 • dlouholeté zkušenosti našich poradců a znalost finančního trhu
 • komplexní analýza financí a pojištné ochrany
 • bezplatné služby i servis

Služby:

 • Posouzení stávajícího pojištění
 • Doporučení nejvýhodnějšího řešení z hlediska ceny a kvality pojištění
 • Výběrové řízení a následný servis
 • Asistence při pojistných událostech
 • Služby cizincům
 • Releasing nemovitostí

PRODUKTY:

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
 • Havarijní pojištění motorových vozidel
 • Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem motorových vozidel
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění rekreační chaty
 • Pojištění bytových domů
 • Pojištění rodinných domů
 • Pojištění staveb
 • Pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
 • Jiná majetková pojištěníŽivotní pojištění
 • Pojištění kapitálové
 • Pojištění životní
 • Pojištění pro děti a mládež
 • Pojištění úrazové
 • Pojištění závažných onemocnění
 • Pojištění pro případ ušlého výdělku v pracovní neschopnosti
 • Pojištění cestovní
Ostatní finanční produkty
 • Stavební spoření
 • Leasing vozidel
 • Releasing nemovitostí