Tah, o kterém je zbytečné přemýšlet

Česká makléřská pojišťovací společnost

Přihlášení pro partnery

Pojištění podnikatelů

Rozumíme specifickým požadavkům klientů z různých oborů podnikání. Naším hlavním cílem je poskytovat klientům vysoce kvalitní řešení jejich pojistných potřeb.
 

Služby:

 • Audit pojištění
 • Návrhy pojistných programů včetně výběrového řízení na pojišťovnu
 • Řízení rizik (Risk management)
 • Zprostředkovávání mezinárodních služeb
 • Audit pojištění dodavatelů a odběratelů
 • Zaměstnanecké programy
 • Monitoring vývoje pojistného trhu
 • Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme produktovou nabídku všech pojišťoven

Produkty

Pojištění majetku

 • živelní pojištění – („All risk“, „vyjmenovaná rizika“)
 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • pojištění skla
 • pojištění lodí
 • pojištění veletrhů a výstav

Pojištění přerušení provozu

 • pojištění požárního přerušení provozu
 • pojištění přerušení provozu z důvodu výpadku  veřejných služeb 
 • pojištění přerušení provozu v případě škody u dodavatelů nebo odběratelů

Pojištění odpovědnosti

 • pojištění obecné odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění profesní odpovědnosti za škodu
 • pojištění vlastnického práva k nemovitosti

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

 • pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění technických rizik

 • pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění elektronických zařízení
 • strojní a elektronické přerušení provozu

Stavebně-montážní pojištění

 

Pojištění přepravy

 • pojištění přepravy zásilek
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění vozidel

 • havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus)

 • povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu  způsobenou provozem vozidla)

 • pojištění čelního skla / skel vozidla

 • pojištění přepravovaných zavazadel

 • úrazové pojištění přepravovaných osob

 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 • pojištění asistenčních služeb

 • pojištění ztráty hodnoty vozidla

Pojištění pohledávek

 • pojištění pohledávek

Pojištění bondů

 • pojištění bondů

Pojištění životního prostředí a kontaminace

 • pojištění životního prostředí

 • pojištění kontaminace

 • pojištění stažení výrobku

Pojištění software a e-business

 • pojištění software a e-business

Pojištění zpronevěry

 • pojištění zpronevěry

Pojištění únosu

 • pojištění únosu

Pojištění terorismu

 • pojištění terorismu

Pojištění hospodářských rizik

 • pojištění lesů pro případ požáru a vichřice

 • pojištění plodin

 • pojištění hospodářských zvířat

Pojištění letadel

 • pojištění letadel

Pojištění záruk za spotřební daň

 • pojištění záruky (kauce)

Pojištění celního dluhu

 • pojištění ručitele celních dluhů

Pojištění zaměstnanců a soukromých osob

 • životní pojištění

 • úrazové pojištění

 • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

 • penzijní připojištění

 • cestovní pojištění

 • pojištění majetku a odpovědnosti občanů